Photo Album

To Mastuj


Reshun of Red soil

Glacier view over
village Millagramme No.1

Sonoghor

A view of
Parwak Lasht


[return]